ขั้นตอนการทำ MOU

1. รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoU)  รายละเอียด

[pdf-embedder url=”http://web.sut.ac.th/cia/2017/wp-content/uploads/2017/08/MOUProcessPaper-update2018.pdf”]

 

2. แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ (pdf)   .doc  ทั้งนี้สามารถค้นหาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ที่นี่

[pdf-embedder url=”http://web.sut.ac.th/cia/2017/wp-content/uploads/2017/08/MOUAgreementForm-update2018.pdf”]

 

3. ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่างประเทศ (MOU Template) ดาวน์โหลด (.doc)

[pdf-embedder url=”http://web.sut.ac.th/cia/2017/wp-content/uploads/2017/08/SUT_MOUTemplate.pdf”]