ทุนการศึกษาจาก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)

ด้วย องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT) ประกาศให้ทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการ APT–Republic of Korea Scholarship Programme 2019 เพื่อศึกษา ณ Seoul National University of Science and Technology (SNUT) สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
1. สาขาวิชา Wireless Communications จำนวน 3 ทุน
2. สาขาวิชา Machine Vision and Intelligence จำนวน 4 ทุน
ผู้สมัครผ่านศูนย์กิจการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะต้องเป็นผู้สำเร็จการคึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากมทส. เท่านั้น โดยผู้สนใจจะต้องส่งเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และมีกำหนดสัมภาษณ์คัดเลือกผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อจาก มทส. จำนวน 1 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ INBOX: facebook.com/sutcia
ข้อมูลเพิ่มเติม :  ประกาศรับสมัคร   Guideline   ใบสมัคร