สำนักพยาบาลหารือความร่วมมือกับ Akeda and The Hokuto Bank

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุกับ Akeda บริษัทเอกชนจาก Akita Prefecture และ The Hokuto Bank ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562