ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี

ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับ DAAD Information Centre จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม สารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย