กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2562 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญตรี จำนวน 10 คน และอาจารย์ 1 ท่าน ในการมาร่วมปฏิบัติงานวิจัยและฝึกอบรมระยะสั้นในห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Center for International Affairs and Institute of Science hosting Student Exchange Program with Harbin Engineering University (HEU), China. 10 undergraduate students from HEU are attending class and laboratory in School of Physics from August 11-17, 2019

List of Students and Techer :

1 Mr. ZHAO BIN
2 Mr. LIAN DAIXIN
3 Mr. XIE WEIDA
4 Mr. ZHANG SHUYUAN
5 Mr. ZHAO SHOUZHUANG
6 Mr. LI HAORAN
7 Miss TONG XI
8 Miss LI XINRAN
9 Miss QI FANFAN
10 Miss ZHOU HUIWEN
11 Professor Shao Guanghui