รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019
เรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universitas Hasanuddin สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. ณ วันเข้าร่วมกิจกรรม
– สัญชาติไทย
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี

กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 https://forms.gle/mJtuUteU2xpxJd577  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก