รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยืนใบสมัครได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. การคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Daegu Health Collegeได้ที่เว็บไซต์ http://www.dhc.ac.kr/eng   สรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบได้ได้ที่คุณหทัยกาญจน  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 044 224145 หรือ INBOX พี่ตี้ FB: Cia Sut

 

 

cr: photo : https://www.scholarship.in.th/global-student-leadership-camp-2018/