ขอเชิญบุคลากร มทส. สมัครเข้าร่วม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

PR-BEU
  ดาวน์โหลด  หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา มทส. ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานต่างประเทศแล้ว ได้แก่ Staff Mobility one week experiences with Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia เป็นต้น  ปิดรับสมัครในวันที่ 22 มีนาคม 2562