ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

    

 

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 นั้น ผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าร่วมโครงการดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  1. นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก  ส่วนประชาสัมพันธ์
  2. น.ส.จารุวรรณ คงมั่น           ส่วนกิจการนักศึกษา

ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ได้แก่ นางสาวสุชญา  ศรีไทย  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ขอเชิญบุคลากร มทส. สมัครเข้าร่วม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

PR-BEU
  ดาวน์โหลด  หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา มทส. ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานต่างประเทศแล้ว ได้แก่ Staff Mobility one week experiences with Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia เป็นต้น  ปิดรับสมัครในวันที่ 22 มีนาคม 2562