ผู้บริหารจาก Keldysh Institute of Applied Mathematics, สหพันธรัฐรัสเซีย

ในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ Professor Alexander l. Aptekarev, Director of Keldysh Institute of Applied Mathematics  และ Professor Afendikov, Vice Director of Keldysh Institute of Applied Mathematics สหพันธรัฐรัสเซียในการเดินทางมาร่วมประชุมวิชาการและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร ตั้งแต่เวลา 15.30 เป็นต้นไป :::: ภาพข่าว :::