CommTECH Camp Highlight 2018

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มทส เข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ระหว่างวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2561 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) นักศึกษามทส. ป.ตรี/ป.โท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยบางส่วน นักศึกษา มทส. ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการ

  1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561
  2. ส่งเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
  3. สัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา วันที่ 30 มีนาคม 2561
  4. ประการผลตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน และรายชื่อสำรอง วันที่ 5 เมษายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/WUCuFQ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ โทร 044-224145
Facebook: Cia Sut / Fan page: CIA SUT