ทุนการศึกษาจาก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)

ด้วย องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT) ประกาศให้ทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการ APT–Republic of Korea Scholarship Programme 2019 เพื่อศึกษา ณ Seoul National University of Science and Technology (SNUT) สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ 1. สาขาวิชา Wireless Communications จำนวน 3 ทุน 2. Continue Reading