ทุน Franco-Thai 2020

  ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็น -ทุนในระดับทุนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก -ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตรไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) – หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส คุณสมบัติทั่วไป – สัญชาติไทย – อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2563) เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป – ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์) – แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร **ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ** Continue Reading

2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme

โครงการ 2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเก็บเกี่ยวประสบการในต่างประเทศ และสร้างความแตกต่าง ได้ลงมือปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ ในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนในชุมชน ณ ประเทศกัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือ ฟิลิปปินส์ ตามแต่ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้ 1. อายุระหว่าง 19-35 ปี 2. สัญชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียน 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 2-9 Continue Reading

ทุนศึกษาต่อ World Youth Forum 2019

World Youth Forum (WYF) เป็นเวทีที่สร้างขึ้นโดยเยาวชนเพื่อหารือเกี่ยวกับสันติภาพ ความสามัคคีและความก้าวหน้าในโลกปัจจุบัน โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนเยาวชนจากทั่วโลกให้มาแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนะนำแนวคิดใหม่ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการ World Youth Forum และเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงในการพัฒนาเยาวชนและทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น ประเทศ: อียิปต์ ระยะเวลา: 7-14 ธันวาคม 2019 มูลค่าทุนการศึกษา: ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจาก WYF ไปจนถึงอียิปต์, ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอียิปต์, รถรับส่งจากสนามบิน, ที่พัก, และเงินสนับสนุนอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร: – เยาวชนทุกสัญชาติ ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี วิธีการสมัคร: – Continue Reading