Universitas Ahmad Dahlan เยือน มทส.

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Utamiingsih Linarti, Head of Industrial Engineering Department, Head of Industrial Engineering Department , Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนและเจรจารหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ ห้องประชุมวิษณุกรรม Continue Reading

Nagoya Institute of Technology เยือน มทส.

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทส.  ให้การต้อนรับ Associate Professor Dr. Shigeru Okamoto , Ms.Mariko Endo, Head of International Affairs Office, Ms. Miyuki Kanda, Nagoya Institute of Technology  ในโอกาสมาเยือนมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ Continue Reading

นักศึกษา มทส. ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลที่ 2 (Second Prize) พร้อมเงินรางวัล 1,000 หยวน จากการประกวดแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP) เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน Continue Reading

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา จีน ไนจีเรีย แทนซาเนีย และภูฏาน รวม 42 คน ซึ่งเข้ามาศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตในรั้ว มทส. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 Mr. Grittagone Wongsri Partial Scholarship 2 Ms. Puchissa Chansuk Partial Scholarship 3 Ms. Tipawan Chamnongnok Partial Scholarship 4 Mr. Theerapat Taweebraksa Partial Scholarship 5 Ms. Rungtip Laowiwatkul Partial Continue Reading