ศกน. คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

(วันที่ 6 มิถุนายน 2562) ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานแผนธุกิจเกี่ยวกับการจัดการไฟฟ้า 1st REAP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะไปแข่งขันที่ Shanghai University of Electric Power (SUEP) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2562 มีนักศึกษามทส. สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 Menergy ทีมที่ 2 FUTECH Continue Reading