รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ขอเชิญนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยืนใบสมัครได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันอังคารที่ Continue Reading