ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 1. นายอุทัย พันธเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 2. นางสาววิภาวี มั่นพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 3. นางสาวลลิตา วีราชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 4. นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ — ปิดรับสมัคร —– รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Continue Reading