นักศึกษา มทส. เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2019 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Continue Reading

รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการ Thailand Short Course 2019

  ประกาศรับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Thailand Short Course 2019) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 มทส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Continue Reading