2019 International Higher Education Scholarship

2019 International Higher Education Scholarship  ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนดังนี้ ☑️ค่าเครื่องบิน ☑️ค่าที่พัก ☑️ค่าเทอมทั้งหมด ☑️ค่าหน่วยกิจ ☑️ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ☑️ค่าหนังสือเรียน ☑️ค่าใช้จ่ายรายเดือน ป.โท 15,000 NT /เดือน : ป.เอก 17,000 NT /เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม:http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=12505&CtNode=30316&mp=2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-670-0200 ต่อ 311 (แผนกทุนICDF)

ทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาสรับสมัครแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน Music-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน Continue Reading