2019 International Higher Education Scholarship

2019 International Higher Education Scholarship  ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ทุนดังนี้ ☑️ค่าเครื่องบิน ☑️ค่าที่พัก ☑️ค่าเทอมทั้งหมด ☑️ค่าหน่วยกิจ ☑️ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ Continue Reading

ทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาสรับสมัครแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ Post-doc Continue Reading