รับสมัครนักศึกษาอบรมฟรี ในหัวข้อ Winning in the Work World” W3 Program

ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน เพื่อเข้ารับการอบรมออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ “Winning in the Work World” W3 Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Continue Reading