นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานด้าน Smart Logistics และได้ส่งภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษามาให้ ซึ่งจะเห็นว่า นักศึกษาได้มีการนำเสนองานของตนเองในชั้นเรียนด้วย นอกจากการเรียนด้าน Logistics แล้ว นักศึกษายังได้รับการสอนภาษาจีนระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ::: ภาพข่าว ::: cr:  sut academic Continue Reading