ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี

ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับ DAAD Information Centre จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม สารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย

สำนักพยาบาลหารือความร่วมมือกับ Akeda and The Hokuto Bank

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หารือความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุกับ Akeda บริษัทเอกชนจาก Akita Prefecture และ The Hokuto Bank ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Campus tour 2019 “Study in France and Scholarships”

  ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2019 – Studies in France and Scholarships” วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา และการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือเคยศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ภาพข่าว If you are interesting to study Continue Reading

ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “CIA-SUT Environmental Camp 2019”

ในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมให้นักศึกษา มทส. นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการค่ายศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ “CIA-SUT Environmental Camp 2019” โดยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา มทส.ชาวไทย นักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 80 คน จากประเทศออสเตรีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูฎาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จอร์แดน ได้เรียนรู้และตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษาจากแต่ละประเทศ และทัศนศึกษาสถานท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี

คณะผู้บริหารจาก National Pingtung University of Science Technology, Taiwan เยือน มทส.

ในวันนี้ (21 สิงหาคม 2562) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Professor Chang-Hsien Tai, President Dr. Po-Min Li, Dean of Office of International Affairs National Pingtung University of Science Technology (NPUST), Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือน เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมสารวิกรม Continue Reading