ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียนเบื้องต้น “Learning ASEAN Languages” จำนวน 6 ภาษา

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอาเซียนเบื้องต้น “Learning ASEAN Languages” จำนวน 6 ภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2561 โดยแต่ละภาษาจะใช้เวลาเรียน 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง Continue Reading