CommTECH Camp Highlight 2018

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มทส เข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ระหว่างวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2561 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) นักศึกษามทส. ป.ตรี/ป.โท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย Continue Reading