ทุน Emst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561

รัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Emst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 – 9 เดือน D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน Music Continue Reading