Fulbright Scholarship Program

ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปริญญาเอก ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน Fulbright มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้น จำนวน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ ประเภทที่ 1 : ทุน Fulbright – Junior Research Continue Reading