มทส. เข้าร่วมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 15-19 กรกฏาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 4 คน และตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน จำนวนสถาบันละ 1 คน Continue Reading

กิจกรรมศึกษาดูงาน Medical Shadowing at SUT

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Red Star International Education จากสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing) คณะนักศึกษาเตรียมแพทย์ จำนวน 13 คน และผู้ช่วยสอน จำนวน 2 คน ชาวอเมริกัน Continue Reading