UMAP-COIL Joint Program 2020

UMAP International Secretarial ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP-COIL Joint Program 2020 ซึ่งรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ นักศึกษา มทส. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umap.org/programs/umap-coil-program-list/  หมดเขตรับสมัครวันที่ Continue Reading

Bernd Rode Award 2020/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัล Bernd Rode Award 2020/2021 ที่เครื่อข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN-European Academic University Network : ASEA-UNINET) ซึ่งเป็นเครื่อข่ายที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสมาชิก ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับรางวัล Bernd Continue Reading

VIVES University ประเทศเบลเยี่ยมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารจาก VIVES University College ประเทศเบลเยี่ยม เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       Continue Reading

ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria เยือน มทส.

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะคณาจารย์ มทส. ให้การต้อนรับ Miss Mami Schouten ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในวันที่ Continue Reading