รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศจีน

  ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับ มทส. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. Zhejiang Gongshang University (ZJSU) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ Continue Reading

มทส. เยือน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia

สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) และ มทส. ที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา และจากการหารือโดยผู้บริหารระดับสูงของ ITS กับผู้บริหาร มทส. ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ Continue Reading