ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Air Asia Fellowship Program

โครงการ Air Asia Fellowship Program เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL (รายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก) เพื่อเข้าร่วมเป็น visiting lecture ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ASAIHL ระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ โดย visiting lecture Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนในการเข้าร่วม GSA Thailand Short course 2018

ประกาศรายชื่อ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ไได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม GSA Thailand Short Course 2018 ภายใต้หัวข้อ Thai Community in Globalized Context ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 24 มิถุนายน Continue Reading