ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปีฟรี จาก HUHST

มหาวิทยาลัย Hunan University of Humanties, Science and Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนรารี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มทส. Continue Reading

ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)

สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) เสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 10 หลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Air Asia Fellowship Program

โครงการ Air Asia Fellowship Program เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL (รายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก) เพื่อเข้าร่วมเป็น visiting lecture ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ASAIHL ระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ โดย visiting lecture Continue Reading