โครงการ Air Asia Fellowship Program

โครงการ Air Asia Fellowship Program เปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสมาชิก ASAIHL (รายชื่อมหาวิทยาลัยสมาชิก) เพื่อเข้าร่วมเป็น visiting lecture ณ มหาวิทยาลัยสมาชิกของ ASAIHL ระยะเวลาตั้งแต่ 1-6 สัปดาห์ โดย visiting lecture Continue Reading

ทุนสำหรับนักศึกษา มทส. ในการเข้าร่วม GSA Thailand Short course 2018

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มทส. และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 6 สถาบัน จัดหลักสูตรศึกษาเรียนรู้ประเทศไทยสำหรับนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (GSA Thailand Short Course 2018) ภายใต้หัวข้อ Thai Community in Globalized Context Continue Reading

ทุนรัฐบาลฮังการี

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและหลักสูตร Non-Degree ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากรัฐบาลฮังการี โดย Tempus Public Foundation (TPF) แจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ. 2017-2018 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – Continue Reading

Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring Continue Reading