ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี

ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับ DAAD Information Centre จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเยอรมนี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม สารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย

Campus tour 2019 “Study in France and Scholarships”

  ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยายเกี่ยวกับทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส “Campus France Tour 2019 – Studies in France and Scholarships” วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ทุนการศึกษา และการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือเคยศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ภาพข่าว If you are interesting to study Continue Reading

Promote international cooperation in research together with the German Academic Exchange Service (DAAD)

RISE Worldwide is starting the next round: For summer 2020 we are again asking for internship offers giving German undergraduate students the possibility to intern worldwide. Internship projects can be submitted online from September 1 to October 15, 2019 at https://www.daad.de/rise/en/rise-worldwide/offer-an-internship Research Continue Reading

สกสว. ร่วมกับ สวทช. จัดงานสัมมนา “University and Government Researches Innovation” เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน “Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme” รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) สหราชอาณาจักร ดำเนินโครงการ “Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme” เพื่อสนับสนุนการผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการนี้ สกสว.และ สวทช. จึงได้ร่วมจัดงาน “University and Government Researches Innovation” (LIF Program) ใน วันพฤหัสบดีที่ Continue Reading