ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วม Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2563 (Global Undergraduate Exchange Program 2020-2021) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน) โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยในรอบการรับสมัครปี 2020 โครงการเน้นให้ความสำคัญกับสาขาวิชาด้านการบริหารธุรกิจ (Business Administration) การประกอบการ (Entrepreneurship)  และสาขาสะเต็มศึกษา (STEM)  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ Continue Reading

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ค คิงพาวเวอร์ มอบทุนการสึกษาจำนวน 7 ทุน โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ De Montfort University ประเทศอังกฤษ คุณสมบัติผู้สมัคร: – สัญชาติไทย – อายุไม่เกิน 35 ปี – ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่นมาก่อน – มีผลคะแนนสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า – ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5 – ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารที่เกี่ยวข้อง: – Continue Reading

ทุนการศึกษาจาก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)

ด้วย องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT) ประกาศให้ทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการ APT–Republic of Korea Scholarship Programme 2019 เพื่อศึกษา ณ Seoul National University of Science and Technology (SNUT) สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้ 1. สาขาวิชา Wireless Communications จำนวน 3 ทุน 2. Continue Reading

ทุน Franco-Thai 2020

  ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็น -ทุนในระดับทุนระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก -ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตรไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) – หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส คุณสมบัติทั่วไป – สัญชาติไทย – อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2563) เกณฑ์การพิจารณาทั่วไป – ความเป็นเลิศทางวิชาการ(โปรไฟล์) – แรงจูงใจ แผนการศึกษาของผู้สมัคร **ผู้สมัครเป็นคนเลือกหลักสูตรและสถาบันเอง และนำเสนอแผนการศึกษาของตนต่อคณะกรรมการ** Continue Reading

ทุนศึกษาต่อ World Youth Forum 2019

World Youth Forum (WYF) เป็นเวทีที่สร้างขึ้นโดยเยาวชนเพื่อหารือเกี่ยวกับสันติภาพ ความสามัคคีและความก้าวหน้าในโลกปัจจุบัน โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อเชิญชวนเยาวชนจากทั่วโลกให้มาแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนะนำแนวคิดใหม่ คุณสามารถเข้าร่วมโครงการ World Youth Forum และเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงในการพัฒนาเยาวชนและทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น ประเทศ: อียิปต์ ระยะเวลา: 7-14 ธันวาคม 2019 มูลค่าทุนการศึกษา: ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจาก WYF ไปจนถึงอียิปต์, ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอียิปต์, รถรับส่งจากสนามบิน, ที่พัก, และเงินสนับสนุนอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร: – เยาวชนทุกสัญชาติ ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี วิธีการสมัคร: – Continue Reading