Campus France Thailand ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อและวิจัย ณ ฝรั่งเศส

Campus France Thailand หน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน Junior Research Fellowship 2021 ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นทุนระดับหลังปริญญาเอก Continue Reading

ทุนโครงการ Campus Global จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และศิลปินชาวอาร์เจนตินาได้เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ และให้นักศึกษาต่างชาติเดินทางไปศึกษาในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยรายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ เว็บไซต์ https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/enextranjero

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดให้ผู้สนใจสมัครรับทุนจำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. ทุนภายใต้โครงการ 2021 Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) เป็นทุนเพื่อไปสอน Continue Reading

บริติช เคานซิล ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ณ มทส.

ศูนย์การนานาชาติ ร่วมกับ บริติชเคานซิล ขอเชิญนักศึกษา (โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชาสัมพันธ์ฺแนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ของ บริติช เคานซิล บรรยายโดย Continue Reading

Fulbright Thai Graduate Scholarship Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวน สูงสุด 7 Continue Reading