นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558แล้วนั้น  โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 20คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ในโอกาศนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  Continue Reading

นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU)

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Zhejiang Gongshang University (ZJGSU) ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 15 คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาและนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SUT – HUHST

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SUT – Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ระหว่างวันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสามารถสามารถเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษในช่วงเช้า หรือบ่าย ณ ศูนย์กิจการนานาชาติ สองรอบดังนี้ 1. รอบเช้า 10.00-12.00 น. 2. รอบบ่าย 13.00-15.00 น. รายชื่อนักศึกษา 1 Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SUT -ZJSU

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา SUT -Zhejiang Gongshang University (ZJSU) ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เป็นช่วงเช้า หรือบ่าย ณ ศูนย์กิจการนานาชาติ  รอบเช้า 10.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-15.00 น. 1 Ms. Apakorn Puprasert 2 Mr. Grittagone Wongsri 3 Mr. Theethat Phithaknok 4 Ms. Areerat Continue Reading

รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศจีน

  ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับ มทส. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. Zhejiang Gongshang University (ZJSU) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน ดาวน์โหลดใบสมัครhttps://drive.google.com/open?id=1Me__YLFqwJntXpua1t0SGE8Ywg1d_EWl 2. Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน Continue Reading

Inter-University Basketball competition and Cheerleading competition at Sias International University, P.R. China

2nd AUAP Inter-University Basketball Competition Host University: Sias International University from September 16-24, 2018 GENERAL GUIDELINES Objectives: This Tournament is to promote basketball culture, enhance the level of basketball, and promote sports exchanges by inviting Continue Reading

นักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วม Global Student Leadership Camp 2018, South Korea

  เมื่อวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งนักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้สมาคมมหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Association of Universities of Asia and the Pacific: AUAP)ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 Continue Reading