รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศจีน

  ศูนย์กิจการนานาชาติ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ ระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับ มทส. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1. Zhejiang Gongshang University (ZJSU) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ Continue Reading

นักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วม Global Student Leadership Camp 2018, South Korea

  เมื่อวันที่ 9-18 สิงหาคม 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งนักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี Continue Reading

นักศึกษา มทส. ได้รับทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี จาก HUHST, China

เมื่่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา มทส. ที่ได้รับทุนเพื่อศึกษาภาษาจีนจำนวน  1 ปี ณ Hunan University of Humanities, Science and Continue Reading

เชิญนักศึกษามทส. สมัครเข้าเสนอบทความในที่ประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018” ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561 เชิญชวนให้ มทส. ส่งนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอบทความจากงานวิจัย ในหัวข้อ “Population, Continue Reading

มทส. ส่งนักศึกษา 4 คน เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember Continue Reading