นักศึกษา มทส. ร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Hasanuddin (UNHAS)   รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1. นางสาวมานิตา คำแก้ว รหัสนักศึกษา B5851829  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 2. นางสาวนภาพร มั่งมี รหัสนักศึกษา B5980703   สาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ข่าวการรับสมัคร  Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2019 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี

นักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายผู้นำ DHC Global Student Leadership Camp 2019 ณ ระหว่างวันที่ 11–20 สิงหาคม 2562 ณ Daegu Health College (DHC) รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : 1. นางสาววรินทร สาสุขวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์ Continue Reading

นักศึกษา มทส. ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม จำนวน 4 คน ได้รับรางวัลที่ 2 (Second Prize) พร้อมเงินรางวัล 1,000 หยวน จากการประกวดแข่งขัน 1st RAEP Energy and Electricity Market Business Simulation Competition ณ Shanghai University of Electric Power (SUEP) เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน Continue Reading

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี ณ HUHST สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 Mr. Grittagone Wongsri Partial Scholarship 2 Ms. Puchissa Chansuk Partial Scholarship 3 Ms. Tipawan Chamnongnok Partial Scholarship 4 Mr. Theerapat Taweebraksa Partial Scholarship 5 Ms. Rungtip Laowiwatkul Partial Continue Reading

นักศึกษา มทส. เข้าร่วม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2019 ตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย ได้แก่ การเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรมการดนตรี การเต้นรำ การปรุงอาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา รายชื่อนักศึกษามีดังนี้ 1. นายจักรี Continue Reading

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานด้าน Smart Logistics และได้ส่งภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษามาให้ ซึ่งจะเห็นว่า นักศึกษาได้มีการนำเสนองานของตนเองในชั้นเรียนด้วย นอกจากการเรียนด้าน Logistics แล้ว นักศึกษายังได้รับการสอนภาษาจีนระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ::: ภาพข่าว ::: cr:  sut academic Continue Reading