นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Dionisio และ Miss Catherine  Wong  นักศึกษาระดับปริญญาตรี จาก University of Victoria ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562  

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) สปป. ลาว เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี (รศ. ดร.อนันต์ ทองระอา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผศ. ดร.วิทธวัช โมฬี) ศูนย์กิจการนานาชาติ และกลุ่มวิจัยจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนำโดย รศ. ดร.อมรรัตน์ โมฬี ผศ. ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Agriculture and Forestry Research Continue Reading

คณะจาก University of Paul Sabatier เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) และ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมหารือกับ Dr. Hélène Roux-de Balmann, Senior Scientist, CNRS และ Dr. Sylvain Galier, Associate Professor of Membrane Processes, Laboratoire de Génie Chimique, Continue Reading

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส.

SUT is pleased to welcome Professor Joni Hermana, Rector of Institut Teknologi Sepuluh Noperber (ITS), Indonesia and delegates in order to continue our collabotion to develop the Double Degree Program between SUT and ITS รองศาสตราจารย์ Continue Reading

เจ้าหน้าที่จาก Universitas Sebelas Maret ฝึกปฏิบัติงาน ณ มทส.

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับ Jumia Prihatiwi เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Academic Staff of Sebelas Maret University Language Center  และ Marieti Debyora Gardiana, S.Si  เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Administration Coordinator of Sebelas  Maret Integrated Laboratory Continue Reading

HUHST, China มาแลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารักษ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Prof. Zhou Lihua, Deputy Dean,  และ Prof. Meng Gui-yuan , Associate Professor Department of Agronomy, College of Agriculture and Biological Technology , Hunan Continue Reading