เจ้าหน้าที่จาก Universitas Sebelas Maret ฝึกปฏิบัติงาน ณ มทส.

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับ Jumia Prihatiwi เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Academic Staff of Sebelas Maret University Continue Reading

HUHST, China มาแลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารักษ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Prof. Zhou Lihua, Deputy Dean,  และ Prof. Meng Continue Reading

Delegation from National Cheng Kung University visited SUT, 29 August 2018

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 Dr. Shiann Far Kung และคณะจาก National Cheng Kung University เดินทางมาเยือนและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส. โดยมี รศ. ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ Continue Reading

Delegation from Can Tho University visit SUT

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  อ. ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา อ. ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr. Dan Thai Continue Reading