คณะจาก University of Paul Sabatier เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ (รศ. ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ) และ รศ. ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมหารือกับ Dr. Hélène Roux-de Balmann, Senior Continue Reading

เจ้าหน้าที่จาก Universitas Sebelas Maret ฝึกปฏิบัติงาน ณ มทส.

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับ Jumia Prihatiwi เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Academic Staff of Sebelas Maret University Continue Reading

HUHST, China มาแลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วันนี้ (วันที่ 25 ตุลาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.อารักษ์ ธีรอำพน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ Prof. Zhou Lihua, Deputy Dean,  และ Prof. Meng Continue Reading

Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships

ภาพบรรยากาศการบรรยายในวันที่ 21 กันยายน 2561  The atmosphere of the lecture on September 21, 2018. click ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส Continue Reading