ผู้แทน University of Indonesia เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Mila Tejamaya Continue Reading

ผู้บริหารจาก Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) หารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.Pramono Nugroho Director, Lembage Ilmu Pengetahuan Continue Reading

Mr. Nolan Walker Caissie (right)  and Mr. Judah Daniel Parkes (left) นักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก The University of Victoria ประเทศแคนาดา เดินทางมาปฏิบัติสหกิจศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ Continue Reading

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์จาก Guizhou University, China

Asso. Prof.Li Cuigin (Center) อาจารย์จาก Guizhou University, Chemistry and Chemical Engineering Department เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยในหัวข้อ the gene Continue Reading