RTG Fellowship

Asian Institute of Technology ประกาศให้ทุนการศึกษาบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ

การย้ายที่ทำงานสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

ด้วยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา มีกำหนดปิดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ณ อาคารศูนย์แสดงสินค้าของดีเมืองโคราช (OTOP) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่24 ตุลาคม 2561 และเพื่อไม่ให้การให้บริการประชาชนหยุดชะงัก สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จะย้ายไปเปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง ณ ที่ทำการชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ Continue Reading

OCSC International Education Expo

ในงานท่านจะพบกับการ – พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทน สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกกว่า 370 สถาบัน จาก 27 ประเทศ (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย) –  รับฟังการประกาศทุนรัฐบาลและรับสมัคร –  ฟังคำแนะนำจากพี่ๆ ก.พ. ในการเตรียมตัวขอทุนรัฐบาลหรือทุนอื่นๆ ที่สำนักงานก.พ. ดูแล –  ทดลองทำแนวข้อสอบทุนรัฐบาล, Continue Reading

มทส. ติดอันดับ 10 มหาวิทยาลัยของไทย ในการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำเอเชีย 3 ปีติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่ม 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2019” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยปีนี้อยู่ในอันดับ 291-300 สูงกว่าการจัดอันดับปี 2018 ที่อยู่ในอันดับ Continue Reading