OCSC International Education Expo

ในงานท่านจะพบกับการ – พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทน สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลกกว่า 370 สถาบัน จาก 27 ประเทศ (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย) –  รับฟังการประกาศทุนรัฐบาลและรับสมัคร –  ฟังคำแนะนำจากพี่ๆ ก.พ. ในการเตรียมตัวขอทุนรัฐบาลหรือทุนอื่นๆ ที่สำนักงานก.พ. ดูแล –  ทดลองทำแนวข้อสอบทุนรัฐบาล, Continue Reading

Campus France Tour 2018 – Studies in France and Scholarships

ภาพบรรยากาศการบรรยายในวันที่ 21 กันยายน 2561  The atmosphere of the lecture on September 21, 2018. click ด้วย ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กำหนดจัดการบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการวิจัยในประเทศฝรั่งเศส Continue Reading

นักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วม Global Student Leadership Camp 2018, South Korea

  นักศึกษา มทส. เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 Continue Reading