ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก ณ สถาบัน IIT ของอินเดีย

ประชาสัมพันธ์ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ณ สถาบัน IIT ของอินเดีย หมดเขตยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  นักศึกษา มทส. หรือผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  รายละเอียด  

2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme

โครงการ 2019/20 eMpowering Youths Across ASEAN Programme เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเก็บเกี่ยวประสบการในต่างประเทศ และสร้างความแตกต่าง ได้ลงมือปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง ในชุมชนที่ห่างไกลความเจริญ ในประเทศภูมิภาคอาเซียน เพื่อการสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนในชุมชน ณ Continue Reading