รับสมัครอาสาสมัครช่วยงาน กิจกรรม SUT Cultural Week 2017

รับสมัครนักศึกษา มทส. ทุกชั้นปีเป็นอาสาสมัครช่วยงาน กิจกรรม SUT Cultural Week 2017 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Guizhou Minzu University (GZMU) Continue Reading