ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Covestro Innovation Design Contest

ขอเชิญนักศึกษา มทส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Covestro Innovation Design Contest หรือ IDC เป็นโครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านการคิดเชิงนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน (World of Innovation Continue Reading

Campus France Thailand ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อและวิจัย ณ ฝรั่งเศส

Campus France Thailand หน่วยงานแนะแนวการศึกษาต่อฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน Junior Research Fellowship 2021 ณ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นทุนระดับหลังปริญญาเอก Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Future Ready ASEAN Competitions

ศูนย์กิจการนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา มทส. สัญชาติกลุ่มประเทศอาเซียน อายุไม่เกิน 35 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Future Ready ASEAN Competitions โดยการฟอร์มทีมประกอบด้วยนักศึกษา 2 คน Continue Reading

ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Maritime Culture in Indonesia: Marine Resilience and Historical Perspective”

Universitas Hasanuddin (UNHAS) ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Maritime Culture in Indonesia: Marine Resilience and Historical Continue Reading