กิจกรรมศึกษาดูงาน Medical Shadowing at SUT

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Red Star International Education จากสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาเตรียมแพทย์ (Medical Shadowing) คณะนักศึกษาเตรียมแพทย์ จำนวน 13 คน และผู้ช่วยสอน จำนวน 2 คน ชาวอเมริกัน Continue Reading

เชิญนักศึกษามทส. สมัครเข้าเสนอบทความในที่ประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018” ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561 เชิญชวนให้ มทส. ส่งนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอบทความจากงานวิจัย ในหัวข้อ “Population, Continue Reading