CommTECH Camp Highlight 2018 (ประกาศผลการคัดเลือก)

  ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2018 ณ ITS สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 9 – 21 กรกฎาคม 2561 รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกรับทุนสนับสนุนจาก มทส. จำนวน 4 คน Continue Reading