นักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษา มทส. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 จำนวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย 1. นายอุทัย พันธเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยา 2. นางสาววิภาวี มั่นพรม นักศึกษาชั้นปีที่ Continue Reading

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ College of International Cooperative Education (CICE), HEU Foreign Expert & International Students Apartment Working Space Building Continue Reading

SUT Non-Academic Staff Exchange with UNS, Indonesia

SUT Non-Academic Staff Exchange with Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia on March 10-23, 2019 at    ::: Photo gallery ::: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2562 นางวาสนา  คลังกูล  หัวหน้างานธุรการ  ส่วนอาคารและสถานที่ Continue Reading

the Centre for Library Resources and Educational Media visited Guizhou University of Finance and Economics and Kaili University

Between 19th and 22nd September 2018, the Director and members of the Centre for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology (SUT) led by Dr. Nattaya Puakpong and delegation visited Guizhou University of Finance and Continue Reading