ศูนย์กิจการนานาชาติจัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ “GIFT EXCHANGE”

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรม Merry Continue Reading

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา จีน Continue Reading

The 2nd grab a coffee with CIA

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจาการนานาชาติ ประชุมหารือร่วมกับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่สอง เพื่อรับฟังปัญหา Continue Reading

Sharing the Ghost Story

เนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนเดย์  ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญชวนนักศึกษานานาชาติส่งบทความเพื่อแชร์ประสบการณ์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีของแต่ละชาติ โดยมี Nangsamith Eeach  เป็นผู้ส่งบทความและได้รับรางวัลจากศูนย์กิจการนานาชาติ น้องมิธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เล่าประสบการณ์หลอนเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ว่า….. It was my experience Continue Reading