ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ “GIFT EXCHANGE”

ศูนย์กิจการนานาชาติ ของเรียนเชิญชาว มทส. ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญวันปีใหม่ ร่วมกับนักศึกษานานาชาติ และทีมงานศูนย์กิจการนานาชาติในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ที่โถงอาคารวิชาการ Continue Reading

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา จีน Continue Reading

The 2nd grab a coffee with CIA

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจาการนานาชาติ ประชุมหารือร่วมกับนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่สอง เพื่อรับฟังปัญหา Continue Reading

Sharing the Ghost Story

เนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนเดย์  ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญชวนนักศึกษานานาชาติส่งบทความเพื่อแชร์ประสบการณ์และเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีของแต่ละชาติ โดยมี Nangsamith Eeach  เป็นผู้ส่งบทความและได้รับรางวัลจากศูนย์กิจการนานาชาติ น้องมิธ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ เล่าประสบการณ์หลอนเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ต่างประเทศ ว่า….. It was my experience Continue Reading