มทส. ร่วมมือกับ​ Harbin Engineering University (HEU) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ​และวิจัยด้านฟิสิกส์​

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​ขรรค์​ชัย​โกศลทองกี่​ ผู้อำนวยการศูนย์​นวัตกรรม​แบะเทคโนโลยี​การศึกษา​ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ​ และคณาจารย์​สาขาวิชาฟิสิกส์​ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​สุรนารี​ เดินทางเยือน Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26-28​ มิถุนายน​ 2562​   Continue Reading

AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 AUAP-PIM GLOBAL LEADERSHIP PROGRAMME 2019 On “Next Generation Leader in a Disruptive World” Panyapiwat Institute of Management Bangkok, Thailand August 25 Continue Reading

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกิจกรรม UNHAS International Cultural Program 2019 เรียนรู้วัฒนธรรม ณ Universitas Hasanuddin สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2562 คุณสมบัติผู้สมัคร – เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทส. ณ วันเข้าร่วมกิจกรรม – สัญชาติไทย – สุขภาพร่างกายแข็งแรง – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 https://forms.gle/mJtuUteU2xpxJd577  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิก

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ College of International Cooperative Education (CICE), HEU Foreign Expert & International Students Apartment Working Space Building Continue Reading

ประกาศเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China. The 26th Tri-U aims at providing a platform for scholars and students Continue Reading