การขยายความร่วมมือและกิจกรรมตาม MOU กับ Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (GU), Sweden

ต่อเนื่องจากการศึกษาดูงาน ณ Aalborg University, Denmark คณะผู้แทนจาก มทส. ได้เดินทางไปยัง Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg (GU) เพื่อขยายความร่วมมือและกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ในวันที่ 31 Continue Reading

มทส. ศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Learning (PBL)

ในระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร นักวิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) ในการไปศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ Problem Based Continue Reading

Turkey Scholarship ประจำปี พ.ศ. 2562

สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งว่ารัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarship ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.tr กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University (YAU) มาวิจัยระยะสั้น ณ มทส.

Dr. Chunhua Ma, อาจารย์จาก Yunnan Agricultural University, China  เดินทางมาปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ณ ห้องปฏิบัติการ Plant Breeding Laboratory ณ มทส. ภายใต้การกำกับดูแลและประสานงานโดยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ Continue Reading

เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018/2019 Exchange Programme ของ WTUN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิกในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 18 สถาบัน ได้แก่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     ดาวน์โหลด

ผู้บริหารจาก Keldysh Institute of Applied Mathematics, สหพันธรัฐรัสเซีย

ในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ Professor Alexander l. Aptekarev, Director of Keldysh Institute Continue Reading