VIVES University ประเทศเบลเยี่ยมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารจาก VIVES University College ประเทศเบลเยี่ยม เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       Continue Reading