คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ค คิงพาวเวอร์ มอบทุนการสึกษาจำนวน 7 ทุน โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนเพื่อไปศึกษาต่อ ณ De Montfort University ประเทศอังกฤษ คุณสมบัติผู้สมัคร: – สัญชาติไทย – Continue Reading

ผู้แทน University of Indonesia เยือน ศกน.

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Mila Tejamaya Continue Reading

สำนักพยาบาลศาสตร์แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ Michigan School of Nursing

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การผดุงครรภ์ อาชีวอนามัย ฯลฯ ที่กำลังเรียนปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ จาก Michigan School of Nursing ในการมาฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 11-23 Continue Reading

ผู้บริหารจาก Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) หารือความร่วมมือกับ มทส.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ Dr.Pramono Nugroho Director, Lembage Ilmu Pengetahuan Continue Reading

ทุนการศึกษาจาก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT)

ด้วย องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ASIA-PACIFIC TELECOMMUNITY (APT) ประกาศให้ทุนการศึกษาจำนวน 7 ทุน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภายใต้โครงการ APT–Republic of Korea Scholarship Programme 2019 Continue Reading