มทส. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Akita University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์  รอ. ดร.กนกนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล นำคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับMr. Continue Reading

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Therapy, สหพันธรัฐรัสเซีย หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ มทส.

ในระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์กิจการนานาชาติได้เชิญ Mr. Andrey Gorchakov, and Mr. Sergey Kulemzin, ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดมะเร็งด้วย CAR-T Cell Continue Reading

บริติช เคานซิล ประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ณ มทส.

ศูนย์การนานาชาติ ร่วมกับ บริติชเคานซิล ขอเชิญนักศึกษา (โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอก) คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชาสัมพันธ์ฺแนะนำโครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ของ บริติช เคานซิล บรรยายโดย Continue Reading

ทุนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/2020/recruit-06012563.html