Featured

CommTECH Camp Highlight 2018

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มทส เข้าร่วมโครงการ CommTECH Camp Highlight 2018 ระหว่างวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2561 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) นักศึกษามทส. ป.ตรี/ป.โท ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย Continue Reading

มทส. ร่วมงานมหกรรม University Expo 2018 มหกรรมอุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (University, the Driver of Thailand 4.0)” ฉลองครบ Continue Reading