ทุนสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมเสนอบทความในเวทีนานาชาติที่ มช.

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018” ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561 เชิญชวนให้ มทส. ส่งนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอบทความจากงานวิจัย ในหัวข้อ Continue Reading

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อไป Global Student Leadership Camp 2018, South Korea

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ Global Student Leadership Camp 2018 ณ Daegu Health College (DHC) สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – Continue Reading

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน SUT-QNUN, ประเทศจีน

รายชื่อนักศึกษา มทส. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับ Qiannan Normal University for Nationalities (QNUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-21 กรกฎาคม 2561 ณ Qiannan Normal University for Nationalities (QNUN) รุ่นที่ 2  NO. Prefix NAME Institute School 1 Continue Reading

รับสมัครเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ มทส. เข้าร่วมกิจกรรม Staff Mobility One Week Experiences, ITS, Indonesia

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตอบเข้าร่วมกิจกรรม Staff Mobility One Week Experiences in ITS ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป (non-academic staffs) จากมหาวิทยาลัยฯ จำนวน Continue Reading

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปีฟรี จาก HUHST

มหาวิทยาลัย Hunan University of Humanties, Science and Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนรารี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาหลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ระหว่างเดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มทส. Continue Reading