เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ WTUN 2018/2019 Exchange Programme ของ WTUN

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิกในเครือข่าย World Technology Universities Network (WTUN) ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 18 สถาบัน ได้แก่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)     ดาวน์โหลด

ผู้บริหารจาก Keldysh Institute of Applied Mathematics, สหพันธรัฐรัสเซีย

ในวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2562) ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับ Professor Alexander l. Aptekarev, Director of Keldysh Institute Continue Reading

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ มทส. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Staff Exchange with UNS, Indonesia

  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2562  กำหนดส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 รายละเอียดดังปรากฎด้านล่าง Continue Reading

AIT ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ มทส.

ขอเชิญนักศึกษา มทส. และผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของ Asian Instution of Technology ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 Continue Reading

2020 TGS Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการให้และบริหารทุนการศึกษาในการแลกเปลี่ยนบุคลากร และส่งเสริมให้เกิดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ข้ามผ่านวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทยอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 60 ปี ขณะนี้มูลนิธิฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 (2020 TGS) Continue Reading