การรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตาวิชาเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โปรดดำเนินการขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยัน GPAX (4 ภาค) และตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ (Percentile) (26 ก.ย. – 12 ต.ค. 59)

อ่านเพิ่มเติม