การรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตาวิชาเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โปรดดำเนินการขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบ/แก้ไข/ยืนยัน GPAX (4 ภาค) และตำแหน่งเปอร์เซนไทล์ (Percentile) (26 ก.ย. – 12 ต.ค. 59)

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า/คาดว่าจะจบก่อนเดือน มิ.ย. 60)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือน มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม