ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนอกเวลา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (พร้อมรหัสเคลียริ่งเฮ้าส์)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และค้นหา Password สำหรับยืนยันระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 25 – 28 เม.ย. 2560 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม