ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประเภทโควตา/รับตรง และรายละเอียดกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ทุกประเภท)

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนตัวสำรองที่มีสิทธิ์ยืนยันขอรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจากผู้ได้รับทุนตัวจริงสละสิทธิ์

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และค้นหา Password สำหรับยืนยันระบบ Clearing House ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

ระหว่างวันที่ 25 – 28 เม.ย. 2560 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (พร้อมรหัสเคลียริ่งเฮ้าส์)

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด

อ่านเพิ่มเติม