การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

ขั้นตอนการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ

คลิ้กเพื่อดู –> ขั้นตอนการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ


ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027
    หรือ 0-4422-3028

Comments are closed