กลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)

กลับเข้าศึกษา Re-Entry

แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา

ระเบียบ มติ ข้อบังคับสำหรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)

ติดต่อสอบถามการรับสมัคร

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3025 ถึง 6

Comments are closed