ติดต่อเรา

ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

  • Call Center –>  โทร. 0 – 4422 – 4444
  • ติดต่อเรื่องการรับนักศึกษา –>  โทร. 0 – 4422 – 3014 ถึง 5
  • ติดต่อเรื่องงานทะเบียน และเอกสารสำคัญสำคัญทางการศึกษา –> โทร. 0 – 4422 – 3016 ถึง 7
  • ติดต่อเรื่องตารางสอนตารางสอบ และห้องเรียน –> โทร. 0 – 4422 – 3022 ถึง 3
  • ติดต่อเรื่องผลการศึกษา และสำเร็จการศึกษา –> โทร. 0 – 4422 – 3027 ถึง 8
  • ติดต่อเรื่องระบบ Online –> โทร. 0 – 4422 – 3020
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ –> โทร. 0 – 4422 – 3011

Facebook

Comments are closed