การวิเคราะห์ข้อสอบ

 

ศูนย์บริการการศึกษา มีบริการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัย  สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   ทั้งนี้หากต้องการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ   และใช้งานได้ตามคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบ

  1. ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
  2. download โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
  3. download Test

ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027
    หรือ 0-4422-3028

Comments are closed