ที่อยู่โครงการ

 

niets

อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111  ถ.มหาวิทยาลัย

ต.สุรนารี  อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4422-3031

Email : vrp.niets@hotmail.com

Comments are closed