รับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-Entry ภาคการศึกษาที่ 3/2560

รายละเอียดการรับสมัคร

  • นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 60 – 23 ก.พ. 2561
  • ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ในวันที่ 14 มี.ค. 61
  • ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript  (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
  • หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา

 

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคโนโลยีการจัดการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

“ไม่รับนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 3/2560”

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่

  1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
  2. พิมพ์ใบสมัคร

แนวปฏิบัติการกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)

คลิ้กเพื่อดู –> แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3025

Comments are closed